Regisztrációs feltételek

A regisztrációval a felhasználók felhatalmazzák az elküldött személyes adataik kezelésére a működtetőt. Ezeket az adminisztrátorok a kamarai névjegyzékkel történő ellenőrzéshez a Kamara országos irodájának küldik meg.
A működtető az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint bizalmasan kezeli a regisztráció során megadott személyes adatokat.
Minden regisztrált felhasználó legfeljebb 15 karakter hosszúságú felhasználói nevet, (más néven azonosítót, nick nevet) választ magának, amely nem lehet:

- védett név, elnevezés;
- közszereplő vagy közismert személy neve, művész- vagy beceneve;
- obszcén vagy trágár kifejezés;
- rasszista, mások vallási-, nemzeti-, nemzetiségi, lelkiismereti hovatartozását sértő kifejezés;
- reklámhordozó kifejezés;
- mások érdekeit sértő kifejezés;
- már létező vagy ahhoz megtévesztésig hasonló kifejezés.

Az adminisztrátorok jogosultak a felhasználói név választásának és használatának az ellenőrzésére, az ellenőrzés idejére jogosultak a felhasználó fórum-elérését és használatát korlátozni. Erről az adminisztrátorok kötelesek tájékoztatni a felhasználót.

Névazonosság esetén a később regisztráló kötelessége annak biztosítása, hogy a saját azonosítóján egyértelműen felismerhető megkülönböztetést – toldalékot, jelet, kihagyást stb. – alkalmazzon.

Fentiek megsértése esetén az adminisztrátorok kérhetik a felhasználókat azonosítójuk átnevezésére vagy megkülönböztetésére.

Amennyiben a regisztrált felhasználók, saját akaratukból, valós személyükre vonatkozóan bármilyen adatot tesznek közzé, úgy tudomásul veszik, hogy ezeket a Fórum regisztrált felhasználói korlátozás nélkül látják, megismerhetik és felhasználhatják, a fórum működtetője nem vállal felelősséget az ebből eredő esetleges közvetett vagy közvetlen károkért.

Az adminisztrátorok jogosultak minden nick név
- használatának korlátozására;
- megváltoztatásának kezdeményezésére és/vagy
- törlésére.
amennyiben a regisztrált felhasználó megsérti a Fórum felhasználási feltételeit, Moderációs irányelveit vagy Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatát.

A regisztráció elküldése után várjon türelemmel a jóváhagyó e-mail-re, a jóváhagyásig  nem fog tudni belépni!